بوتاکس در کاهش تعریق

 کاربرد بوتاکس درکاهش تعریق زیربغل

تعریق بیش از حد ناحیه زیر بغل موقعی تعریف می شود که علت مشخصی نداشته باشد و عمدتا در ناحیه زیر بغل باشد.این مشکل بیشتردر بالغین 54-18 سال وجود دارد و در فعالیتهای اجتماعی و شغلی و نیز فعالیت روزانه فرد اختلال ایجاد می کند.

اگر چه این مشکل غالبا زمینه های ارثی و خانوادگی دارد ولی باید مواردی همچون پرکاری تیروئید، دیابت رادر نظر داشت.

دراین افراد تعداد غدد عرق زیر بغل بیشتراز سایر افراد نیست، اما فعالیت سیستم سمپاتیک دراین نواحی بیشتر از سایرین است و لذا باعث افزایش تعریق می شود.بوتاکس در کاهش تعریق

بوتاکس در کاهش تعریق زیر بغل از طریق مهار آزاد سازی استیل کولین ازسیستم اعصاب سمپاتیک زیر بغل ، تعریق رابه میزان قابل توجهی کاهش می دهد.

درمان قدم به قدم تعریق بیش از حد

بیماران دچار مشکل تعریق بیش ازحد زیر بغل می توانند به صورت قدم به قدم از درمان های زیر کمک بگیرند:

  • درمان اولیه باترکیبات بهداشتی ضدتعریق یادئودوارنت ها.
  • استفاده موضعی ازمحلول کلریدآلومینیوم25 -10 درصد.
  • تزریق بوتاکس زیربغل.
  • جراحی برداشتن غددعرق زیربغل یا قطع اعصاب سمپاتیک ناحیه پشتی.

طبیعتا درمواردی که بیمار به روشهای اول و دوم پاسخ مناسبی ندهد ، روش تزریق بوتاکس روشی بسیار مناسب است.

این تزریقات درهرزیربغل حدود 20 -12 نقطه است و بصورت سطحی انجام می گردد.

تزریق بوتاکس زیربغل 9-6 ماه ماندگاری دارد. نتیجه درمان معمولا بعد از 2-1هفته از تزریق مشخص خواهد شد. بیماران پس از 2 هفته ارزیابی می شوند و در برخی بیماران بخصوص مردان درشت هیکل ممکن است به دوز بیشتری از دارو پس از2 هفته از تزریق ، نیاز باشد.

با توجه به اینکه دوز تزریقی زیربغل زیاد است به درمان همزمان زیر بغل با سایر نواحی بدن طی یک جلسه توصیه نمی کنیم . تزریق سایر مناطق بدن بهتر است موکول به جلسه ای دیگر شود.

از بوتاکس جهت کاهش تعریق کف دست و کف پا درافرادی که مشکل افزایش تعریق این مناطق بدن را دارند، نیز می توان استفاده کرد.

در تزریقات کف دست با توجه به حرکات ظریف عضلات کف دست در گرفتن اجسام ، باید از تزریق روی عضلاتی که در گرفتن حائز اهمیت هستند، پرهیز شود.

 

بوتاکس در چروک گردن

کاربرد بوتاکس در صورت دررفع شلی عضلات گردن

یکی از مشکلات کهنسالی شلی و آویزان شدن عضله طولی گردن است. نوار طولی گردن به دلیل انقباض و کشش عضله ای بنام پلاتیسما بوجود می آید. این عضله از قسمتهای سرشانه و روی سینه کشیده شده و به کنار فک پایین و گوشه های دهان می رسد وعملکرد آن کمک به باز شدن فک پایین و پایین کشیدن گوشه دهان است.

تغییرات وابسته به سن گردن شامل موارد زیراست:

  • برجسته شدن نوارطولی عضله پلاتیسما درجلوی گردن
  • بروزچروک های گردن
  • شلی پوست وافزایش حجم چربی زیرپوستی

” نوارطولی گردن” وقتی نمود بیشتری پیدا می کند که بیمار سعی در زور زدن کند یا درحالت قفل کردن دندان ها گوشه دهان را به پایین بکشد. این نوارطولی را می توان با تزریق بوتاکس کاهش داد.

تزریق بوتاکس

بوتاکس در چروک گردن

” شلی پوست وتجمع چربی” زیرپوستی درحالت استراحت نیز در گردن وجود دارد و با بوتاکس بهتر نمی شود.

” چروک درگردن” عمدتا به صورت خطوط افقی وعرضی در گردن هستند بنام “خطوط گردنبند”. بوتاکس می تواند کمی این خطوط راسبک کند.

تزریق بوتاکس در گردن عمدتا با هدف کاهش نوار طولی گردن ونیز کاهش حالت پری زیر چانه استفاده می شود.

تزریق بوتاکس در ناحیه گردن بسیار کار ظریفی است و حتما باید توسط پزشک حاذق و با تجربه در زمینه تزریق بوتاکس انجام گیرد چرا که درصورت درگیری عضلات عمقی گردن می تواند مشکلاتی همچون گرفتگی صدا ، اختلال در عملکرد بلع و یا ضعف در خم کردن گردن موقع بلند شدن از وضیعت خوابیده ، ایجاد کند.

تزریق بوتاکس روی نوار طولی گردن و با رعایت فواصل مناسب ازعضلات عمقی گردن انجام می شود. ماندگاری این بوتاکس نیز تا حدود 5 ماه است.

جهت سبک تر شدن خطوط گردنبند نیز روی خط عرضی با فواصل مناسب تزریق بسیار سبک انجام می گردد.